นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

การคืนเงิน

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนเงินให้เต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

1. กรณีลูกค้าชำระเงินด้วยการตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ระบบธนาคารจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน ใน  ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของบัตรธนาคารที่ลูกค้าใช้

2. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking และเก็บเงินปลายทาง ระบบธนาคารจะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขบัญชีที่ลูกค้าโอนชำระค่าสินค้ามาเท่านั้น โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

หมายเหตุ:  ลูกค้าจะไม่สามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกประการ เมื่อมีการชำระเงินค่าสินค้าเข้ามาเเล้ว

%d bloggers like this: