การประกาศเกียรติคุณ

“เกียรติคุณ คือ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”

เกียรติรางวัลและเงินรางวัล บริษัท เดอะ วินเนอร์ สตาร์ มีระบบการประกาศเกียรติคุณให้กับนักธุรกิจ เพื่อเป็นการยกย่องในความสำเร็จของนักธุรกิจในระดับต่างๆ เข็มเกียรติคุณจะมอบให้กับนักธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการสร้างธุรกิจ นอกจากนั้น นักธุรกิจจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

YOU WIN WE WIN เป็นแนวปฏิบัติหลักของบริษัทฯ ที่ต้องการพัฒนานักธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เราเติบโตไปพร้อมกัน

(KING DRAGON)

นักธุรกิจเดอะ วินเนอร์ สตาร์ ระดับ คิงส์ ดราก้อน

เมื่อคุณดำเนินธุรกิจโดยสร้างคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

 1. มียอดขายส่วนตัว 3,000 พีวี หรือ อยู่ในแพ็คเกจแอดวานซ์ขึ้นไป
 2. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวทีมขวา 2 คน ในตำแหน่ง BLUE DRAGON และมีสถานะACTIVE
 3. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวทีมซ้าย 2 คน ในตำแหน่ง BLUE DRAGON และมีสถานะ ACTIVE
 4. มียอดขายทีมอ่อน 1,200,000 พีวี ในเดือนนั้น (ไม่สามารถรวมยอด หรือสะสมข้ามเดือนได้)

รับรางวัลเงินสดประจำตำแหน่ง 200,000 บาท

(GOLD DRAGON)

นักธุรกิจเดอะ วินเนอร์ สตาร์ ระดับ โกลด์ ดราก้อน

เมื่อคุณดำเนินธุรกิจโดยสร้างคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

 1. มียอดขายส่วนตัว 3,000 พีวี หรือ อยู่ในแพ็คเกจแอดวานซ์ขึ้นไป
 2. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวทีมขวา 2 คน ในตำแหน่ง RED DRAGON และมีสถานะACTIVE
 3. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวทีมซ้าย 2 คน ในตำแหน่ง RED DRAGON และมีสถานะACTIVE
 4. มียอดขายทีมอ่อน 250,000 พีวี ในเดือนนั้น (ไม่สามารถรวมยอด หรือสะสมข้ามเดือนได้)

รับรางวัลเงินสดประจำตำแหน่ง 100,000 บาท

(BLUE DRAGON)

นักธุรกิจเดอะ วินเนอร์ สตาร์ ระดับ บลู ดราก้อน

เมื่อคุณดำเนินธุรกิจโดยสร้างคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

 1. มียอดขายส่วนตัว 3,000 พีวี หรือ อยู่ในแพ็คเกจแอดวานซ์ขึ้นไป
 2. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวทีมขวา 2 คน ในตำแหน่ง DRAGON และมีสถานะ ACTIVE
 3. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวทีมซ้าย 2 คน ในตำแหน่ง DRAGON และมีสถานะ ACTIVE
 4. มียอดขายทีมอ่อน 100,000 พีวี ในเดือนนั้น (ไม่สามารถรวมยอด หรือสะสมข้ามเดือนได้)

รับรางวัลเงินสดประจำตำแหน่ง 50,000 บาท

(RED DRAGON)

นักธุรกิจเดอะ วินเนอร์ สตาร์ ระดับ เรด ดราก้อน

เมื่อคุณดำเนินธุรกิจโดยสร้างคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

 1. มียอดขายส่วนตัว 3,000 พีวี หรือ อยู่ในแพ็คเกจแอดวานซ์ขึ้นไป
 2. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวทีมขวา 1 คน ในตำแหน่ง DRAGON และมีสถานะ ACTIVE
 3. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวทีมซ้าย 1 คน ในตำแหน่ง DRAGON และมีสถานะACTIVE
 4. มียอดขายทีมอ่อน 50,000 พีวี ในเดือนนั้น (ไม่สามารถรวมยอด หรือสะสมข้ามเดือนได้)

รับรางวัลเงินสดประจำตำแหน่ง 25,000 บาท

 
(DRAGON)

นักธุรกิจเดอะ วินเนอร์ สตาร์ ระดับ ดราก้อน

เมื่อคุณดำเนินธุรกิจโดยสร้างคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

 1. มียอดขายส่วนตัว 1,500 พีวี หรือ อยู่ในแพ็คเกจแอดวานซ์ขึ้นไป
 2. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวทีมขวา 1 คน ในตำแหน่ง DIAMOND และมีสถานะACTIVE
 3. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวทีมซ้าย 1 คน ในตำแหน่ง DIAMOND และมีสถานะACTIVE
 4. มียอดขายทีมอ่อน 20,000 พีวี ในเดือนนั้น (ไม่สามารถรวมยอด หรือสะสมข้ามเดือนได้)

รับรางวัลเงินสดประจำตำแหน่ง 12,000 บาท

(DAIMOND)

นักธุรกิจเดอะ วินเนอร์ สตาร์ ระดับไดมอนด์ (DAIMOND)

เมื่อคุณดำเนินธุรกิจโดยสร้างคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

 1. มียอดขายส่วนตัว 1,500 พีวี หรือ อยู่ในแพ็คเกจแอดวานซ์ขึ้นไป
 2. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวทีมขวา 1 คน ในตำแหน่งแพลตทินัม และมีสถานะ ACTIVE
 3. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวทีมซ้าย 1 คน ในตำแหน่งแพลตทินัม และมีสถานะ ACTIVE
 4. มียอดขายทีมอ่อน 10,000 พีวี ในเดือนนั้น (ไม่สามารถรวมยอด หรือสะสมข้ามเดือนได้)

รับรางวัลเงินสดประจำตำแหน่ง 5,000 บาท

(PLATINUM)

นักธุรกิจเดอะ วินเนอร์ สตาร์ ระดับแพลตทินัม (PLATINUM)

เมื่อคุณดำเนินธุรกิจโดยสร้างคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

 1. มียอดขายส่วนตัว 1,500 พีวี หรือ อยู่ในแพ็คเกจแอดวานซ์ขึ้นไป
 2. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวทีมขวา 1 คน ในแพ็คเกจ ADVANCE และมีสถานะACTIVE
 3. ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวทีมซ้าย 1 คน ในแพ็คเกจ ADVANCE และมีสถานะACTIVE
 4. มียอดขายทีมอ่อน 5,000 พีวี ในเดือนนั้น (ไม่สามารถรวมยอด หรือสะสมข้ามเดือนได้)

รับรางวัลเงินสดประจำตำแหน่ง 3,000 บาท

%d bloggers like this: