01
01
ถูกกฎหมาย

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจขายตรงให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

02
02
ไม่เอาเปรียบ

บริษัทฯ จะยึดหลักธรรมาภิบาล ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้จัดจำหน่ายและผู้บริโภค

03
03
มีคุณธรรม

จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม และคุณธรรม จริยธรรม

04
04
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

จะคัดสรรและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภค

the winner star

บริษัท เดอะ วินเนอร์ สตาร์ จำกัด

THE WINNER STAR เป็นบริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นในด้านการสร้างแบรนด์สินค้า การประชาสัมพันธ์สินค้า และการนำเสนอสินค้ามากที่สุดในประเทศไทย รวมถึงเป็นบริษัทฯ ที่มีแผนการตลาดที่จ่ายรุนแรงมากที่สุด สูงถึง 65% (เปอร์เซ็นต์) ซึ่งมากที่สุดในวงการธุรกิจเครือข่าย ณ ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีการให้การอบรม (Training) และระบบพัฒนาสมาชิกนักธุรกิจ รวมทั้งเครื่องมือในการขยายธุรกิจที่เป็นเลิศ มีระบบกระตุ้นการสร้างเงินได้ (Income-Generating Portal) ซึ่งเป็นระบบที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่สามารถสร้างรายได้ที่มากกว่าการมีแค่สินค้าอุปโภคบริโภคภายในเครือข่ายอย่างเดียว ทำให้สามารถเปลี่ยนจากรายจ่ายมาเป็นรายรับให้กับทุกคนได้

+
สาขาทั่วโลก
+
นักธุรกิจระดับสูง
+
สมาชิกทั่วโลก

ก่อตั้งใหม่ในปี 2015

เปิดให้บริการครั้งแรกสำนักงานใหญ่ รังสิต-คลอง 2

The Winner Star Company Limited (Head Office)

เปิดให้บริการสาขาประเทศกัมพูชา

The Strong Winner Company Limited

เปิดให้บริการสาขาประเทศลาว

The Winnerstar Laos Sole Company Limited

เปิดให้บริการสาขาประเทศเวียดนาม

The Winner Star Vietnam Company Limited