01
01
ถูกกฎหมาย

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจขายตรงให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

02
02
ไม่เอาเปรียบ

บริษัทฯ จะยึดหลักธรรมาภิบาล ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้จัดจำหน่ายและผู้บริโภค

03
03
มีคุณธรรม

จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม และคุณธรรม จริยธรรม

04
04
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

จะคัดสรรและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภค

the winner star

บริษัท เดอะ วินเนอร์ สตาร์ จำกัด

THE WINNER STAR เป็นบริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นในด้านการสร้างแบรนด์สินค้า การประชาสัมพันธ์สินค้า และการนำเสนอสินค้ามากที่สุดในประเทศไทย รวมถึงเป็นบริษัทฯ ที่มีแผนการตลาดที่จ่ายรุนแรงมากที่สุด สูงถึง 65% (เปอร์เซ็นต์) ซึ่งมากที่สุดในวงการธุรกิจเครือข่าย ณ ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีการให้การอบรม (Training) และระบบพัฒนาสมาชิกนักธุรกิจ รวมทั้งเครื่องมือในการขยายธุรกิจที่เป็นเลิศ มีระบบกระตุ้นการสร้างเงินได้ (Income-Generating Portal) ซึ่งเป็นระบบที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่สามารถสร้างรายได้ที่มากกว่าการมีแค่สินค้าอุปโภคบริโภคภายในเครือข่ายอย่างเดียว ทำให้สามารถเปลี่ยนจากรายจ่ายมาเป็นรายรับให้กับทุกคนได้

+
สาขาทั่วโลก
+
นักธุรกิจระดับสูง
+
สมาชิกทั่วโลก
Jan 1, 15

ก่อตั้งใหม่ในปี 2015

Jan 1, 15
Jun 21, 17

เปิดให้บริการครั้งแรกสำนักงานใหญ่ รังสิต-คลอง 2

The Winner Star Company Limited (Head Office)

Jun 21, 17
Sep 10, 18

เปิดให้บริการสาขาประเทศกัมพูชา

The Strong Winner Company Limited

Sep 10, 18
Jan 1, 19

เปิดให้บริการสาขาประเทศลาว

The Winnerstar Laos Sole Company Limited

Jan 1, 19
Jul 22, 20

เปิดให้บริการสาขาประเทศเวียดนาม

The Winner Star Vietnam Company Limited

Jul 22, 20
%d bloggers like this: