เรียน สมาชิกนักธุรกิจ เดอะวินเนอร์สตาร์ ทุกท่าน
เพื่อเป็นการรักษาคุณสมบัติ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการดำรงสถานะของสมาชิก "แบบปกติ" สมาชิกจะต้องมีการรักษายอด ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2565 อย่างน้อย 1 เดือน หากระบบตรวจไม่พบการรักษายอดต่อเนื่อง เป็นเวลา 6 เดือน ตามที่ระบุ ระบบจะทำการปรับรหัสของท่านเป็น Expired (หมดอายุ) โดยอัตโนมัติ หมายเหตุ: ***เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณารักษายอด ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 นี้***
Dear Members of The Winner Star,
In order to maintain your qualifications and privileges of your business status in good standing as [Normal], every member is required to maintain sales volume at least "1 month" inside the period of 6 months starting from August 2021 until 5th January 2022. If the system does not detect any sales volume within the period as required, your account shall be changed to [Expired] automatically. Remark: *** Please ensure that you maintain your sales volume at least one month within the 5th of January 2022 to keep your privileges valid. ***